İnternet tarayıcınız güncel değil.

Bu sitede daha fazla güvenlik, hız ve en iyi konfor için tarayıcınızı güncelleyin.

Tarayıcıyı güncelle

GGM Gastro International GmbH'nin veri işleme izni dahil genel satış koşulları


1. Bu koşulların münhasır geçerliliği

1.1 GGM Gastro International GmbH’ nin, Weinerpark 16, 48607 Ochtrup (bundan sonra "GGM” olarak anılacaktır) tüm sipariş ve teslimat işlemleri, sadece aşağıdaki genel satış koşullarına (bundan sonra "AVB" olarak anılacaktır) ve ilgili bireysel sözleşme hükümlerine dayanmaktadır.

1.2 Bu koşullar temelinde bir sözleşmenin yapılması, GGM gelecekte bunlara açıkça atıfta bulunmasa bile, devam eden iş ilişkileri kapsamında müşteriyle olan tüm diğer (teslimat) işlemlerinin geçerliliğini oluşturur. Bu, müşterinin bu koşulları sözleşme tarafları arasındaki ilk sözleşmeden sonra öğrenmesi durumunda da geçerlidir.

1.3 Farklı anlaşmalar, özellikle müşterinin çeliştiği iş koşulları, geçerli olması için GGM'nin açık yazılı onayını gerektirir (Madde 126 BGB) ve her bir bireysel sözleşme için GGM tarafından ayrı olarak yazılı şekilde onaylanmalıdır (Madde 126 BGB). Müşterinin bu tür koşulları, GGM onlarla açıkça çelişmese bile veya bu koşullar hakkında bilgi sahibi olarak koşulsuz teslim etse dahi GGM'ye sorumluluk yüklemez.

1.4 GGM, uygun bir ihbar süresi ile bu AVB'yi değiştirme hakkına sahiptir. AVB'de meydana gelen değişiklikler GGM tarafından, yürürlüğe girmeden en geç iki (2) ay önce müşteriye yazılı olarak bildirilecektir. Bildirilen değişikliklere yönelik olarak müşterinin rızası, değişiklik yürürlüğe girene kadar GGM'ye yazılı olarak itiraz etmemişse verilmiş sayılır. GGM bildiriminde, bu AVB'deki değişiklik hakkında müşterilere onay etkisini özellikle belirtir.

1.5 Bu AVB’ler yalnızca girişimciler için geçerlidir, Bölüm 310 Paragraf 1 BGB.
 
 

2. Veri işlemeye izin verilmesi

 

Müşteri, Bölüm 3.2'ye göre yasal işlem başvurusunda bulunarak, adının ve şirket logosunun yeni müşteriler edinmek amacıyla GGM web sitesinde ve broşürlerinde yer almasına izin verir. Bu gönüllü izin verme, zaman açısından iş ilişkisinin süresiyle sınırlıdır ve müşteri tarafından herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Veri işleme, iptal beyanına kadar yasal olarak kalır.

3. Teklifler; sözleşmenin yapılması; GGM-Onlineshop için bir sözleşmenin yapılması; uygulama sırası

 

3.1 GGM'nin tüm teklifleri, GGM tarafından yazılı şekilde bağlayıcı olarak belirtilmedikçe veya onaylanmadıkça bağlayıcı değildir. Çizimler, resimler ve boyutlar, ağırlıklar veya diğer performans bilgileri, ancak bu açıkça yazılı olarak (Madde 126 BGB) kararlaştırılmışsa bağlayıcıdır.

3.2 Müşteri yazılı olarak veya telefonla sipariş verdiği ölçüde, bu, Madde 145 BGB'ye göre bağlayıcı bir yasal işlem olarak kabul edilir. Müşterinin siparişinden önce GGM'den bir teklif gelirse, müşteri siparişinde buna uymalıdır. Taraflar yazılı olarak farklı şekilde kararlaştırmamışlarsa, GGM, müşterinin siparişini müşteri tarafından verilmesinden itibaren yedi (7) iş günü içerisinde sipariş onayı göndererek kabul edebilir.

3.3 GGM ile yapılan sözleşmeler, müşterinin yazılı veya telefonla verdiği siparişin GGM tarafından yazılı sipariş onayı şeklinde kabul edilmesiyle, ancak en geç GGM tarafından hizmetin sağlanmasıyla yürürlüğe girer.

3.4 GGM-Onlineshop üzerinden verilen siparişler için aşağıdaki hususlar geçerlidir:

GGM tarafından ürünlerin GGM-Onlineshop’ta sunumu her zaman bağlayıcı değildir.

Müşteri, ödeme işlemi safhasında "şimdi sipariş ver" butonunu tıklayarak, Madde 145 BGB’ye göre bağlayıcı bir yasal işlem isteğini temsil eden siparişini GGM'ye iletir.

Müşteri siparişinin doğrudan GGM’ye ulaşmasından sonra otomatik olarak gönderilen alındı onay e-postası ("sipariş onayı") ile, müşteri siparişi GGM tarafından henüz kabul edilmemiştir; böylece müşteri ile GGM arasında bir sözleşme henüz oluşmamıştır.

GGM ile müşteri arasındaki sözleşme, sadece müşteri siparişi GGM tarafından gönderme onayı e-postasıyla kabul edildiğinde, fakat en geç hizmetin GGM tarafından sağlanmasıyla oluşur. GGM, müşterinin siparişini, siparişin gelmesinden itibaren yedi (7) iş günü içinde Onlineshop aracılığıyla kabul edebilir.

3.5 Bireysel sözleşmede aksi belirtilmedikçe, çelişen hükümler olması durumunda aşağıdaki sıra geçerlidir:

1. Yapılan ek anlaşmalar dahil bireysel sözleşme
2. Bu AVB,
3. - Mevcut olduğunda - GGM'nin teknik özellikleri, özellikle teslimat hususunun ana boyutları,
4. GGM teklifinin sözleşme için gerekli bileşenleri (örneğin fiyat, miktar).

3.6 GGM, Bölüm 3.1'de belirtilen belgelerin mülkiyet haklarını ve telif haklarını saklı tutar.

4. Müşterinin görev ve yükümlülükleri

 

4.1 Müşteri, gerekli tüm tedarik ve işbirliği hizmetlerinin zamanında, gerektiği ölçüde ve GGM için ücretsiz olarak yapılmasını sağlar. Müşteri gerekli işbirliğini zamanında veya kararlaştırılan şekilde göstermezse, ortaya çıkan ve çıkmış sonuçlar (örneğin gecikmeler, daha fazla masraf) yalnız müşteri tarafından karşılanmalıdır.

4.2 Numuneler daha önce teslim edilmiş olsa bile, teslim edilen malların işlem yapılmadan ve işlenmeden önce kullanım amacına uygunluğunu kontrol etmek müşterinin sorumluluğundadır.

4.3 Müşteri ile açıkça yazılı olarak başka türlü kararlaştırılmadıkça, montaj veya kurulum müşterinin kendisi tarafından yapılır. Müşteri, birlikte verilen montaj veya kurulum kılavuzunda yer alan talimatları izlemelidir. Müşteri, ürünlerin kamu elektrik veya gaz şebekesine gerekli bağlantılarının yetkili bir uzman tarafından yapılmasını sağlamalıdır. Aynısı, buzdolapları ve derin dondurucuların ilk kez çalıştırılmasında gerekli parametrelerin ayarlanması için de geçerlidir.

4.4 GGM, müşteri ile bireysel bir sözleşmede istisnai olarak montaj veya kurulum yapmayı üstlenmişse, müşteri, GGM ile kararlaştırılan montaj zamanında gerekli tüm ön çalışma veya yapı işlerinin, GGM'nin montajı veya kurulumunu engellemeyeceği şekilde yapılmasını sağlamalıdır. Bu, özellikle monte edilecek veya kurulacak cihazların tasarlanan kurulum yerinde su, atık su, elektrik ve gaz için gerekli besleme hatlarının yapı içinde bu noktalara getirilmesini içermektedir.

Müşterinin binalarındaki açıklıklar, gerekli montaj parçaları, montaj aletleri veya kaldırma araçlarının getirilmesi için çok küçük olursa, meydana gelen veya oluşan tüm maliyetler, özellikle ihtiyaç duyulan açıklığın gerekli şekilde genişletilmesi veya parçaların sökülmesi ve bu nedenle meydan gelen veya oluşan aksama veya bekleme süreleri müşteri tarafından karşılanacaktır. Bu maliyetlerin oluşmasından GGM sorumlu olduğu takdirde bu geçerli değildir.

Müşteri ayrıca, montaj süresince GGM'ye elektrik, su, ısıtma, aydınlatma ile GGM tarafından getirilen montaj aletlerinin muhafazası için gereken kilitlenebilir odaları ücretsiz olarak sağlamakla yükümlüdür. Aynısı, montaj kapsamındaki ağır nesneleri taşımak için gereken tüm donanım ve kaldırma ekipmanı için de geçerlidir.

4.5 Müşteri, sisteminde depolanan bilgilerini, GGM önemli bir çaba harcamadan tekrar verebilecek şekilde GGM'nin kullanımına sunmakla yükümlüdür. Müşterinin veri taşıyıcıları içerik ve teknik açıdan kusursuz olmalı; özellikle kötü amaçlı yazılım, virüs vb. İçermemelidir. Aksi halde, müşteri bu veri taşıyıcılarının kullanımından kaynaklanan tüm zararları GGM'ye tazmin edecek ve tüm üçüncü taraf iddialarına karşı GGM'yi tazmin edecek ve bu bağlamda, sebep müşterinin yetki ve organizasyon alanından kaynaklanmadığı sürece GGM'yi üçüncü şahısların tüm taleplerinden muaf tutacaktır.

4.6 Müşteri, GGM'nin müşterinin özellikle adres gibi güncel verilerine sahip olmasını sağlamak zorundadır.

5. Teslimat ve teslim süresi; özel siparişlerde cayma hakkı; mücbir sebep; kısmi teslimat; yurt dışına teslimat ve varış onayı; taşeronlar; iade edilen mallarla ilgili GGM'nin kullanım hakkı

 

5.1 Müşteri, özellikle işleme veya işlem için malların hazırlanması, üretilecek mallar için şablonların ve/veya bilgi materyallerinin sağlanması vb. işbirliği ve tedarik yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece, GGM teslimatta gecikmeye düşmeyecektir.

5.2 GGM'nin kendi ön tedarikçileri tarafından doğru veya zamanında gönderilmemesi durumunda GGM’nin teslimattaki gecikmesi de hariç tutulur.

5.3 Teslimatlar, aksi yazılı olarak kararlaştırılmamışsa, "fabrika teslimi Weinerpark 16, 48607 (yani Incoterms 2020'ye göre "fabrika teslimi" veya "ex works" / "EXW Weinerpark 16, 48607 Ochtrup") yapılır.

5.4 Müşteri, Incoterms 2020’ye göre "EXW Ochtrup" teslimatı için hazır hale getirilen malları ve beraberindeki belgeleri (örneğin veri sayfası ve/veya yedek parça listesi) beş iş günü içinde (Pazartesi'den Cuma'ya, saat 8:30 ile 16:00 arası, resmi tatiller hariç) taraflar arasında aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, GGM'den (teslimat zamanı) ilgili bir bildirimin alınmasından sonra yukarıdaki 5.3’e göre teslimat yerinde almakla yükümlüdür. Müşteri malı aldığı sırada, malların GGM tarafından hazırlanmasından bu yana ortaya çıkabilecek tüm nakliye masraflarını ve/veya diğer masrafları (örneğin, kararlaştırılan teslimat süresinin dışındaki depolama maliyeti) ödemekle yükümlüdür.

5.5 Müşteri, Incoterms 2020’ye göre "EXW Ochtrup" anlaşmasını bozmadan malların gönderilmesini isterse, bu sadece müşterinin masrafı ve riski (ayrıca bkz. Bölüm 7.1) kabul etmesiyle müşterinin verdiği son adrese (kaldırım kenarı) yapılır. GGM, malı indirmek zorunda değildir. Müşteri, GGM'ye beyanda bulunarak gönderinin sigortalı olup olmayacağını seçebilir.

5.6 Ambalajın türü, şekli ve kapsamı GGM'nin değerlendirmesine göre olur.

5.7 Belirtilen teslimat ve hizmet tarihleri, sadece GGM tarafından bağlayıcı şekilde belirlenmiş veya onaylanmışsa bağlayıcıdır.

Beklenen teslimat tarihinin iki haftadan fazla aşılması durumunda müşteri, GGM'ye teslimat için uygun bir ek süre belirleme hakkına sahiptir. GGM ek süre içinde teslimat yapmazsa, müşteri sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma yazılı olarak beyan edilmelidir.

Yukarıda belirtilenler; bireysel sözleşme, BGB 286.madde 2. fıkra, No:4 veya HGB 376. madde kapsamında sabit bir anlaşma ise veya müşterinin sözleşmenin daha fazla ifası konusundaki menfaatinin artık geçerli olmadığını iddia etme hakkı olduğu sürece.geçerli değildir.

5.8 GGM'nin teslimatta gecikmesi halinde, müşteri cayma yerine veya buna ek olarak ifa yerine tazminatı seçerse, GGM'nin sorumluluğunun kapsamı Bölüm 10'a göre belirlenir.

5.9 GGM’nin standart aralığına ait olmayan özel boyutlara veya diğer özel özelliklere sahip malların olduğu sözleşmelerde, müşteri aşağıdaki hususlara göre özel bir cayma hakkına sahiptir: Müşteri, GGM’den ödemenin alındı onayını alıncaya kadar herhangi bir zamanda sözleşmeden cayabilir; cayma yazılı olarak beyan edilmelidir. GGM, müşteriden brüt sipariş değerinin %30'unu (yüzde otuz) iptal etme ücreti olarak alma veya ödeme yapılmışsa, geri ödeme tutarını alıkoyma hakkını saklı tutar.

5.10 Dışarıdan ana doğal güçler veya üçüncü şahısların eylemleri ile ortaya çıkan ve ham madde ve taşıma araçlarının temininin mümkün olmaması, işletim arızaları, grevler ve boykotlar, yangın ve doğal afetler, ablukalar, savaş ve diğer askeri çatışmalar, seferberlik, iç çatışmalar ve terörist saldırılar, salgın hastalıklar ve pandemiler, hükümet önlemleri ve resmi kararlar, müsadere ve ambargo gibi aşırı özen göstererek dahi önlenemeyen ("mücbir sebep") öngörülemeyen koşullar süresince GGM teslim etme yükümlülüğünden muaftır.

Kararlaştırılan teslimat süreleri mücbir sebep koşullarının süresi kadar, ancak en fazla altı (6) ay uzar. Bu süre içinde mücbir sebep koşulları sona ererse, teslimatın alınması bu süreden sonra makul gelmediğinde, müşteri teslimatı reddedebilir. Mücbir sebep koşullarının altı aydan sonra sona ermesi halinde, bu, kati hizmet engeli olarak kabul edilir; müşteri sözleşmeden cayma hakkına sahiptir (madde 323 BGB). Aynısı, mücbir sebep koşullarının kalıcı olacağı anlaşıldığında da geçerlidir.

5.11 Müşteri ile açıkça yazılı olarak aksi kararlaştırılmadığı sürece GGM; (i) kısmi teslimat müşteri için sözleşme kapsamında amaca uygun kullanılabiliyorsa, (ii) sipariş edilen kalan malların teslimi garanti ediliyorsa ve (iii) müşteriye önemli ölçüde fazla masraf veya ek maliyet getirmiyorsa kısmi teslimat veya kısmi hizmet hakkına sahiptir.

5.12 GGM, müşterinin isteği üzerine ve masrafları müşteriye ait olmak üzere malları Almanya dışındaki bir yere teslim eder veya gönderirse, müşteri, malların belirlenen yerde alınmasından sonraki beş (5) iş günü içinde, kendisinden istenmeden varış onayını veya karşılaştırılabilir alternatif belgeleri GGM'ye yazılı olarak yurt dışına gönderme veya sevkiyat kanıtı olarak sağlayacaktır. Müşteri bu tür bir kanıtı sunmazsa, GGM bu nedenle söz konusu teslimatın katma değer vergisini ödemekten çekilirse ve GGM bu konuda hatalı değilse, iç ilişki kapsamında GGM'ye karşı sorumludur.

Yukarıdakiler buna göre, müşterinin Almanya dışındaki bir yerde müteakiben daimi ikameti için malları GGM'den kendi talebi ve masrafları kendisine ait olmak üzere aldığı durumlar için geçerlidir.

GGM, yurt dışına gönderme veya sevkiyat kanıtı için yazılı şekilde varış onayı veya karşılaştırılabilir alternatif belgeler temin edilinceye kadar, müşteriden söz konusu fatura tutarının hesaplanmış KDV tutarında bir depozito talep etme hakkını saklı tutar. GGM, yurt dışına gönderme veya sevkiyat kanıtı için yazılı şekilde varış onayını veya karşılaştırılabilir alternatif bir belgeyi aldıktan ve kontrol ettikten sonra depozitoyu müşteriye iade edecektir.

5.13 GGM, müşterinin meşru menfaatleriyle çelişmediği sürece hizmetleri taşeronlar vasıtasıyla üçüncü şahıslara (alt yükleniciler) verme hakkına sahiptir. GGM, hizmetlerin alt yükleniciler tarafından sağlanmasından kendi eylemleri gibi sorumludur.

5.14 GGM, kusur bildirimi dışında müşteri malını örneğin bir inceleme veya onarım yapmak için kabul ederse ve müşteri, inceleme veya onarım yapıldıktan sonra malları tekrar kabul etmeyi reddederse veya müşteri malları tekrar kabul etmeyeceğini bildirirse, GGM önceden yazılı bildirimde bulunduktan sonra. malların geri kazanılması için müşteri tarafından alınmasına yönelik olarak makul bir teslim tarihi belirleyerek geri kazanma hakkına sahiptir. GGM, elde edilen gelirleri GGM'den kaynaklanan depolama ve diğer maliyetler düşüldükten sonra müşteriye iade edecektir.

6. Fiyatlar; minimum sipariş değeri; ödeme şartları; faturaya itiraz; kredi düzenlemeleri

 

6.1 Kararlaştırılan fiyatların her biri, bireysel sözleşmeden kaynaklanmaktadır ve "fabrika teslimi Weinerpark 16, 48607 Ochtrup" (yani Incoterms 2020'ye göre "fabrika teslimi" veya "ex work" / "EXW Weinerpark 16, 48607 Ochtrup") ilave olarak yasal katma değer vergisi, nakliye masrafları, navlun, gümrük, ithalat, yan masraflar; ambalajlama dahildir.

6.2 Münferit durumlarda mutabık kalınan bir kurulum veya montaj için oluşan masraflar ve bunlarla bağlantılı olarak gerekli işler için ortaya çıkan masraflar, taraflar yazılı olarak aksini kararlaştırmadıkça fiyata dahil değildir.

6.3 Münferit durumlarda aksi belirtilmedikçe, GGM yalnızca minimum sipariş değeri 30 Avro artı yasal satış vergisi olan siparişleri kabul edecektir.

6.4 Taraflar arasında aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, GGM'nin faturaları, alındıktan hemen sonra ve bir kesinti olmaksızın 14 gün içinde özellikle peşin ödemeyle ödenmelidir. Faturada belirtilen hesaba ve AVRO cinsinden ödenecektir. Ödemenin zamanında yapılması için ödeme tutarının tamamının GGM'nin ticari hesaplarından birine girişi önemlidir. Ödemenin gecikmesi durumunda, GGM gecikme faizini taban oranın üzerinde yüzde dokuza (9) arttırma hakkına sahiptir.

6.5 Münferit durumlarda müşteri ile peşin ödeme yapılması kararlaştırılmamışsa ve müşteri, halihazırda GGM tarafından yapılmış teslimatlara ilişkin olarak ödemeyi geciktirmişse, GGM ayrıca, ya müşteri peşin ödeme yapana kadar henüz yapılmamış olan teslimatları durdurma hakkına veya makul bir ek süre belirledikten sonra henüz gerçekleştirilmemiş teslimatlar için sözleşmeden çekilme.hakkına sahiptir.

6.6 Kullanılmayan veya iade edilen her bir otomatik ödeme için müşteri, maliyet yaratan olaydan sorumlu olduğu kadar, ödenmemiş ödemeyi tahsil etme maliyetleri dahil olmak üzere oluşan maliyetleri GGM'ye geri ödemelidir.

6.7 GGM tarafından müşteriden tahsil edilen fiyat/ücret tutarının yüksekliğine ilişkin şikayetler, faturanın alınmasından hemen sonra GGM'ye iletilmelidir. Şikayetler, faturanın müşteri tarafından alınmasından itibaren sekiz hafta içinde GGM'ye ulaşmalıdır. Zamanında şikayetin ihmal edilmesi, fatura tutarının onaylanması olarak kabul edilir. Süresinden sonra yapılan şikayetlerde müşterinin yasal talepleri dikkate alınmaz.

6.8 GGM müşteriye bir teslimatla ilgili olarak Bölüm 6.4'teki sözleşmenin dışında bir ödeme süresi verdiyse ve sözleşmenin imzalanmasından sonra müşterinin ödeme gücü veya kredi itibarı hakkında şüpheler ortaya çıkarsa veya sözleşme imzalandığında zaten mevcut olan bu tür durumlar daha sonra öğrenilirse, GGM verilen ödeme süresini iptal etme ve teslimattan önce ya ön ödeme ya da güvence bedeli talep etme hakkına sahiptir.

6.9 GGM, müşterinin aksine açıklamalarına rağmen, ödemelerini öncelikle eski borçlarına karşı mahsup etme hakkına sahiptir. GGM, müşteriyi yapılan mahsup türü hakkında bilgilendirecektir. Maliyetler ve faiz mevcut durumda oluşursa, GGM ödemeyi önce maliyetlere, sonra faize ve son olarak ana hizmete karşı mahsup etme hakkına sahiptir.

7. Risk transferi; nakliye hasarının incelenmesi

 

7.1 Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça ve taraflar arasında mutabık kalınan INCOTERMS'e göre ticari bir maddeden bağımsız olarak, kaza sonucu hasar ve kayıp ile bozulma riski, gönderi nakliyeyi gerçekleştiren kişiye teslim edilir edilmez veya sevk veya (kendisi tarafından) alma amacıyla GGM'nin iş tesislerinden ayrılır ayrılmaz müşteriye devredilir.

7.2 Müşteri, teslimat geldikten sonra gecikmeksizin, teslimatın dış niteliğini inceleyecek, nakliye görevlisine olası bir nakliye hasarı hakkında şikayette bulunacak, bunun için kanıtları emniyete alacak ve GGM'yi ve nakliye personelini telefonla ve yazılı olarak derhal bilgilendirecektir. Farklı bir teslimat adresine teslim edilmesi durumunda, müşteri, herhangi bir nakliye hasarının kontrolünün bu hükümlere göre yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Madde 8.1 (inceleme ve bildirim yükümlülüğü) bundan etkilenmez.

7.3 Gönderme, kararlaştırılan teslimat süresi içerisinde GGM'nin herhangi bir kusuru olmaksızın gerçekleştirilemezse, malların kaza sonucu yok olma riski Bölüm 5.4'te belirtilen teslimat süresi bittiğinde, müşteriye geçer.

8. Muayene yükümlülüğü; garanti; servis teklifi geri iade; navlun malların iadesi; zaman aşımı süreleri

 

8.1 Müşteri bir tüccar ise, müşteri malları aldıktan sonra gecikmeksizin kontrol etmeli ve herhangi bir nakliye hasarı da dahil olmak üzere uygun bir inceleme sırasında görülebilecek her türlü kusurları (bkz. Bölüm 7.2) derhal yazılı olarak GGM'ye bildirmelidir. Uygun şekilde gecikmeksizin yapılan incelemeyle tespit edilemeyen kusurlar, tespit edildikten hemen sonra GGM'ye yazılı olarak bildirilmelidir. Bildirim süresinin gecikmesi durumunda, müşterinin malzeme kusurlarından kaynaklanan hakları hariç tutulur.

Aynısı yanlış teslimat ve miktar farklılığından kaynaklanan şikayetler için de geçerlidir.

8.2 Boyutlardaki ve tasarımlardaki hafif farklılıklar, kusur bildirimine dahil değildir. Müşteri tarafından bilinen ilgili kalite yönergeleri çerçevesinde herhangi bir sapma, sözleşmeye uygun olarak kabul edilir.

8.3 Müşteri ile münferit durumlarda aksi açıkça kararlaştırılmadıkça - örneğin. "tam garanti" çerçevesinde - GGM, teslimat kalemindeki kusurlar için (uygunsa: uygun şekilde bildirilmiş), kendi seçimine göre, yeni, kusursuz bir ürünün teslimi şeklinde (müteakip teslimat) veya onarım (kusurların giderilmesi) şeklinde tüketim mallarının satışına ilişkin zorunlu hükümler (Madde 478, 479 BGB) geçerli olmadığı sürece müteakip performans temin eder. Ek performans boşa giderse - yani, tamamlayıcı performansın iki (2) denemesi başarısız olursa - müşteri, sözleşmeyle kararlaştırılan fiyatı düşürmeyi veya sözleşmeden caymayı seçebilir. Müşteri tazminat hakkına yalnızca Bölüm 9 kapsamında sahip olur.

8.4 GGM malları geri alırsa - bir şikayette bulunulduktan sonra veya https://www.ggmgastro.com/service-ggm adresindeki "servis teklifi" "iade" yoluyla - (gerekirse bu malların daha sonra incelenmesi ve/veya işlenmesiyle), bu hiçbir durumda iade edilen malların kusurlu olduğuna dair GGM tarafından bir onay değildir.

8.5 Hem kusur bildirimlerinde müteakip performans için hem de yukarıda belirtilen "servis teklifi" yoluyla yapılan iadeler kapsamında, "iade" mallar için, ek performans yeri veya iade yeri GGM'nin konuş yeridir.

8.6 Müşteri, ek performansın veya yukarıda belirtilen iadelerin yapılmasında, GGM ile kararlaştırılan teslim alma tarihinde, bu amaç için kendisi tarafından en son bildirilen adreste (kaldırım kenarı) malları hazır hale getirmekle yükümlüdür. Müşteri daha büyük veya hacimli malları - nakliye mallarını - ambalajlayarak ve bunları bir palet üzerinde sabitleyerek hazırlamalıdır. Müşteri, teslim alma tarihinden önce palete sabitlenmiş ürünlerin fotoğraflarını.GGM'ye gönderecektir.

Müşteri, GGM tarafından yapılan orijinal teslimat ambalajını hala kullanılabilir durumda tutmaya devam ederse, müşteri bunu nakliye edilen malların paketlenmesi amacıyla kullanacaktır.

8.7 Teslim edilen mallar değiştirilirse, işlenirse veya uygunsuz şekilde kullanılırsa garanti sona erer. Aynısı, bildirilen kusur, malların Bölüm 4.3'ten farklı şekilde ustaca bağlanmamış veya ayarlanmamış olmasından kaynaklanıyorsa da geçerlidir.

8.8 GGM, müşterinin işleme veya işlem amacıyla GGM'ye sunduğu mallar için hiçbir garanti vermez. Bu tür mallarla ilgili olarak, kusur GGM tarafından işlenmesi veya işleminden kaynaklanmıyorsa, müşteri herhangi bir kusur hakkına sahip değildir.

8.9 Kusur talepleri için zaman aşımı süresi, başka bir yasal süre uygulanmadıkça veya tüketici mallarının alımına ilişkin zorunlu hükümler (madde 478, 479 BGB) geçerli olmadıkça veya müşteri ile açıkça farklı şekilde kararlaştırılmadıkça riskin devrinden itibaren 12 (on iki) aydır. Yukarıdaki düzenleme, ayrıca, GGM'nin yaşam, vücut veya sağlığa yönelik kusurlu yaralanmalardan sorumlu olması durumunda ve GGM temsilcilerinin veya vekil temsilcilerinin kasıt veya ağır ihmalleri dahil olmak üzere, kasıt veya ağır ihmalden kaynaklanan tazminat taleplerinden dolayı GGM’nin sorumlu olması durumunda geçerli değildir.

8.10 GGM ile yapılan sözleşmelerden doğan garanti talepleri yalnızca müşteriye açıktır; devredilemezler. Aynısı, müşterinin herhangi bir garanti talebi için de geçerlidir.

9. Mülkiyetin korunması

 

Müşteri ile münferit durumlarda peşin ödeme kararlaştırılmadıkça, GGM, müşteriyle olan iş ilişkisinden kaynaklanan tüm ödemeler alınana kadar malların mülkiyetini saklı tutar.

10. Sorumluluk; ürün sorumluluğu

 

10.1 GGM temsilcilerinin veya vekil temsilcilerinin kasıtlı veya ağır ihmalleri dahil olmak üzere, kasıtlı veya ağır ihmalleri nedeniyle müşteri tazminat taleplerini yürürlüğe koyarsa, GGM yasal hükümlere göre sorumludur.

10.2 GGM, yerine getirilmesi bu sözleşmenin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayan, ihlali sözleşmenin amacını tehlikeye atan ve müşterinin buna uyulmasına (temel yükümlülükler olarak adlandırılır) güvenebileceği sözleşme yükümlülüğünün ihmalkar bir şekilde ihlal edilmesiyle suçlanırsa, tazminat sorumluluğu öngörülebilir, tipik olarak meydana gelen hasarla sınırlıdır.

10.3 Yaşam, uzuv veya sağlığın kusurlu yaralanması nedeniyle sorumluluk ve diğer yasal yönetmeliklere göre, özellikle Ürün Sorumluluk Yasası’na göre GGM'nin sorumluluğu kaybolmaz. Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (DS-GVO) 82. maddesine göre kusurlu ihlaller için GGM'nin sorumluluğu aynı şekilde kaybolmaz.

10.4 DS-GVO 82. maddeye göre ihmalkar bir ihlal olması durumunda, GGM azami 50.000 Avro'ya (elli bin Avro) kadar sorumludur.

10.5 Müşteri, GGM ile iç ilişkide, hasarın nedeni kendi sorumluluk alanında ve organizasyonunda olduğu ve üretici olarak davacıya karşı dış ilişkilerde sorumlu olduğu sürece, Ürün Sorumluluk Yasasına göre bir (ortak) üretici olarak tek riski üstlenir. Müşteri, yukarıda belirtilen durumlarda GGM'yi olası tüm üçüncü şahıs taleplerinden açıkça muaf tutar ve gerekirse, iç ilişkideki sorumluluğu yettiği ölçüde güvenliği sağlar. Bu, özellikle müşterinin GGM ön ürünlerini teslim ettiği ancak münhasır olmayan durumlarda geçerlidir.

Yukarıdaki düzenleme, müşterinin işlem veya işleme amacıyla malları GGM'ye sunduğu durumlarda hasarın nedeni GGM tarafından işlem veya işlemeden kaynaklanırsa geçerli değildir.

10.6 GGM'nin hasar karşılama sorumluluğu sınırlı olduğu sürece, bu GGM'nin yetkililerinin, işçilerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin ve vekil temsilcilerinin kişisel hasar karşılama sorumluluğu için de geçerlidir.

10.7 Yukarıda aksi düzenlemedikçe, GGM'nin sorumluluğu hariç tutulmaktadır.

11. Gizlilik

 

11.1 Sözleşme tarafları arasında ayrı bir gizlilik anlaşmasında aksi belirtilmedikçe, her iki sözleşme tarafı Bölüm 11 uyarınca gizliliği korumayı taahhüt eder.

11.2 Bu AVB'nin anlamı dahilinde "gizli bilgiler", sahibi tarafından (gizli bilgiler üzerinde kontrolü olan gerçek veya tüzel kişi) alıcıya (gizli bilgilerin ifşa edildiği herhangi bir gerçek veya tüzel kişi) ifşa edilen ve aşağıdaki gereksinimleri karşılayan tüm yazılı, elektronik, sözlü, dijital olarak yapılandırılmış veya diğer bilgiler anlamına gelir. Gizli bilgiler aşağıda belirtilmiştir:

- Ticari sırlar, ürünler, yazılımlar, kaynak kodu, know-how, görüntüler, çizimler, şartnameler, numuneler, tarifnameler, hesaplamalar, kalite yönergeleri, tedarik anlaşmaları, buluşlar, iş ilişkileri, iş stratejileri, iş planları, finansal planlama, personel konuları, dijital olarak şahsileştirilen bilgiler (veriler);

- Teknik ve/veya örgütsel gizlilik önlemlerinin konusu olan ve/veya gizli olarak tanımlanan her türlü belge ve bilgi;

- GGM ile müşterileri arasında bireysel sözleşmelerin mevcudiyeti ve içeriği.

Bu anlamda aşağıdaki bilgiler gizli bilgiler değildir

- Sahibi tarafından açıklanmadan önce kamuoyunun bildiği veya genel olarak erişilebilir olan veya herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeyen bilgiler;

- Açıklanmadan önce ve bir gizlilik yükümlülüğünün ihlali olmaksızın alıcı tarafından doğrulanabilir şekilde bilinen bilgiler;

- Sahibinin gizli bilgilerini kullanmadan veya bunlara atıfta bulunmadan alıcı tarafından elde edilen bilgiler;

- Yetkili bir üçüncü şahıs tarafından herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeden alıcının erişimine sunulan bilgiler.

11.3 Alıcının yükümlü olduğu hususlar,

- Gizli bilgilere sıkı bir şekilde gizli olarak işlem yapmak ve yalnızca bu AVB'nin yürürlüğe girmesi ile yapılan bireysel sözleşmelerin uygulanması ve amaçları ile ilgili olarak kullanmak;

- Gizli bilgileri; alıcının, temsilcilerinin bu hükme kendileri bağlıymış gibi uymasını sağlaması şartıyla; yalnızca amaç için bu bilgilere ihtiyaç duyan temsilcilerle paylaşmak;

- Aynı şekilde, uygun gizlilik önlemleri ile gizli bilgileri üçüncü şahısların yetkisiz erişimine karşı korumak ve gizli bilgileri işlerken, ilgili olduğu kadarıyla gizliliğin korunması ve verilerin korunmasına ilişkin yasal ve sözleşme hükümlerine uymak;

- Alıcı, yürürlükteki yasal hükümler, mahkeme veya resmi emirler nedeniyle yükümlü ise, gizli bilgilerin bir kısmını veya tamamını ifşa etmek, sahibini (yasal olarak mümkün olduğunca ve pratikte uygulanabildiği kadar) derhal yazılı olarak (madde 126 BGB) bilgilendirmek ve ifşanın kapsamını asgariye indirmek için gerekli tüm makul çabayı göstermek ve gizli bilgilerin veya bunların bir kısmının ifşa edilmesine karşı koruyucu bir düzenleme amacıyla gerekli olması halinde sahibine makul bir destek sağlamak.

11.4 Mal sahibin talebi üzerine ve en geç GGM ile müşterileri arasında yapılan tüm bireysel sözleşmelerin ve sözleşme amaçlarının yerine getirilmesinden sonra bir talepte bulunulmaksızın, alıcı, tüm kopyaları da dahil olmak üzere bütün gizli bilgileri, talebin alınmasından veya sözleşmenin sona ermesinden sonraki yedi (7) iş günü içinde, mal sahibi ile kararlaştırılan yasal saklama gerekliliklerine aykırı olmadıkça iade veya imha etmekle (elektronik olarak saklanan gizli bilgiler dahil) yükümlüdür.

Elektronik olarak saklanan gizli bilgilerin yukarıda belirtilen manada imha edilmesi, dosyaların tamamen ve geri döndürülemez şekilde silinmesi (gizli bilgilere herhangi bir erişimin imkansız hale geleceği şekilde) veya veri taşıyıcının geri döndürülemez şekilde yok edilmesi ile gerçekleşir.

İlgili imha yükümlülüklerinin dışında tutulanlar - gizli bilgilere ek olarak, yukarıda belirtilen düzenleme anlamında bir saklama yükümlülüğü olan- imha edilmesi veya geri verilmesi teknik olarak mümkün olmayan gizli bilgiler - burada alıcı, karşılık gelen bir istisnanın var olduğunu açıklamalı ve kanıtlamalıdır. Alıcı, ilgili gizli bilgileri imha etmenin veya iade etmenin teknik olarak mümkün olmadığını öğrendikten sonra hemen mal sahibini bilgilendirecektir.

Alıcı, mal sahibinin isteği üzerine, tüm gizli bilgileri yukarıdaki maddelere ve mal sahibinin talimatlarına uygun olarak, mümkün olduğunca tamamen ve geri alınamaz bir şekilde sildiğini yazılı olarak sağlamalıdır.

11.5 Mal sahibi, ticari sırların ("GeschGehG") korunmasına ilişkin kanuna göre olan hakları zarar görmeden, gizli bilgilere ilişkin tüm mülkiyet, kullanım ve değerlendirme haklarına sahiptir. Mal sahibi, ilgili olduğu ölçüde mülkiyet haklarını tescil etme hakkını saklı tutar.

Alıcı, herhangi bir mülkiyete elde etmez veya yukarıda açıklanan amaçlar için kullanım dışında gizli bilgileri başka şekilde kullanma hakkına sahip değildir.

11.6 Alıcı, gizli bilgileri ilgili sözleşme amacı dışında herhangi bir şekilde ticari olarak kullanmaktan veya taklit etmekten (özellikle "tersine mühendislik" adı verilen yollarla, aşağıya bakınız) ve/veya üçüncü şahıslar tarafından kullanılması veya taklit edilmesini ve/veya gizli bilgilere sınai mülkiyet haklarını - özellikle markalar, tasarımlar, patentler veya faydalı modeller - kaydetmekten kaçınmalıdır.

11.7 GeschGehG'in son yarım cümlesi Madde 3 Paragraf 1 No: 2b) uyarınca alıcının, mal sahibinin işbirliği süresince bu sözleşmenin geçerliliği ile alıcıya bıraktığı ticari sırları elde etmek amacıyla ürünlerin ve/veya nesnelerin gözlemlemesi, incelemesi, sökmesi veya test etmesi ("tersine mühendislik").açıkça yasaklanmıştır.

11.8 Alıcı, gizliliği korumak için her alt tedarikçiyi ve alt yükleniciyi aynı kapsamda yükümlü kılmakla mükelleftir.

11.9 Yukarıdaki gizlilik yükümlülüğü, gizli bilgiler açık hale gelmediği sürece sözleşme ve teslimat ilişkisinin sona ermesinin ötesinde devam eder.

12. Mahsup; alıkoyma hakkı

 

12.1 Müşteri, sadece talepleri tartışmasız şekilde veya yasal olarak sabit ise veya karşı davası ile, Madde 320 BGB uyarınca GGM tarafından bir ana ifa yükümlülüğünün ihlal edildiğini gösteriyorsa mahsup etme hakkına sahiptir.

12.2 Müşteri, yalnızca karşı talebi GGM'nin talebiyle aynı yasal işleme dayanıyorsa, alıkoyma hakkına sahiptir. Aksi takdirde müşterinin alıkoyma hakkı yoktur.

13. Yazılı form

 

13.1 Bu sözleşmede sözlü yan anlaşma mevcut değildir.

13.2 Bu sözleşmenin değişiklikleri, eklemeleri ve iptallerinin yürürlüğe girmesi için yazılı olması gerekmektedir. (Madde 126 BGB). Bu aynı zamanda bu yazılı form hükmünde yapılan değişiklik için de geçerlidir. Bununla birlikte, bu yazılı form gerekliliği, sözleşme imzalandıktan sonra taraflar arasında sözlü olarak yapılan anlaşmalar için uygulanmamaktadır. Bu sözleşmede sözlü olarak kararlaştırılan değişiklikler yine de kanıt amacıyla yazılı olarak (Bölüm 126 BGB) kaydedilmelidir.

13.3 Bu AVB’de aksi açıkça belirtilmediği sürece, yazılı forma uymak için Madde 126b BGB uyarınca örneğin E-Posta, faks gibi ayrıca metin formu da yeterli olmaktadır.

14. İfa yeri; uygulanabilir yasa; yargı yeri

 

14.1 İfa yeri GGM konuş yeridir.

14.2 GGM ile müşteri arasındaki sözleşmeye dayalı anlaşmalar için Federal Almanya Cumhuriyeti kanunları geçerlidir. Birleşik BM-satış yasasının (Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu, CISG) uygulanması hariç tutulmuştur.

14.3 Müşteri; bir tüccar, kamu hukukuna göre tüzel bir kişilik veya kamu hukukuna göre özel bir fon olursa, bu sözleşmeden kaynaklanan veya bununla bağlantılı tüm anlaşmazlıklar için münhasır - ayrıca uluslararası - yargı yeri GGM’nin bulunduğu yerdedir. Bununla birlikte, GGM müşteriyi işyerinin bulunduğu yerde de dava edebilir. Başka bir - yasal olarak zorunlu - münhasır yargı yetkisi varsa yukarıdakiler geçerli değildir.

15. Nihai hükümler

 

15.1 Bu AVB'nin münferit hükümleri etkisini yitiriyor veya yitirirse, bu kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Sözleşmeye uyulması, sözleşme taraflarından biri için makul olmayan bir zorluk göstermesi durumunda bu geçerli değildir.

15.2 Müşteri, GGM ile yapılan sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini sadece GGM'den önceden yazılı onay alarak üçüncü bir tarafa devredebilir (Bölüm 126 BGB). GGM, onayı yalnızca önemli bir neden dolayısıyla reddeder. Müşteri, GGM ile olan sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri devretmek istediğinde, gecikmeden GGM'ye bilgi verir.
WhatsApp